V časech Vánočních

úterý 16. prosince 2008


V časech Vánočních, si často vzpomeneme s dárky nebo příspěvky na lidi staré a nemohoucí. Bylo tomu odjakživa a protože jsem měl možnost dostat se k archivním materiálům našeho kraje před 150 lety, zde je na tohle téma, kromě jiného i obšírný materiál. Nejen v dobách kapitalismu nebo socialismu (kdy se o tom více mluvilo než konalo), ale už za Rakouska – Uherska, se stavěly útulky pro chudé, staré a nemocné a našlo se i mnoho lidí, kteří na ně finančně přispívali. Snad budou tyto řádky dostatečnou inspirací pro naše nové krajské představitele aby pochopili, že u nás ani dnes nežijí jen bohatí, ale podle celostátního měřítka snad ti nejchudší občané. Dle topografie „Království Českého“ ke dni 30 dubna 1837 –

Na panství Loketském (Elbogen) je na 9045 duší, včetně 2409 v městě a 6636 na vesnicích. Dohromady tu žije 10 protestantských a 5 židovských rodin. Pro pomoc chudých je zde chudobinec v Lokti a Dolním Chodově a také nemocnice v Lokti.

V Chodově (Chodau) byl založen chudobinec vládou v r.1827. Žije zde 7 chudáků a pouze 6 z nich je podporováno vrchností.

Loketský chudobinec existoval dlouho, jak si každý pamatuje; byl důkladně vybudován v r. 1826 a na konci 1845 měla jeho nadace už 428 fl. a 41.5 kr. a 5836 fl. 43 kr. Její příjem (z podílu, členských příspěvků, výnosů k novému roku, příspěvek z městských licenčních poplatků a z různých jiných plateb, tehdy dávaly chudým lidem instituční nárok na, pokuty, daně, licenční procenta a tak dále.Ten samý rok to bylo 6 fl. z 1804 fl. 41.75 kr. Z celkové sumy bylo pak 80 chudáků podporováno denní almužnou 2. 12 kr. pro každého. Zvláště důležité bylo, že mezi přispívajícími členy byli lidé z vládního personálu , církve a vlastníci továren.Chudobinec v Dolním Chodově byl založen 22. prosince 1827 vládou a jeho nadace byla navýšená později díky příspěvkům od různých dobrodinců, zvláště od pana Josefa Edlera von Stark, pana Kleophase Marterera a pana Antona Franze. Na konci roku 1845 měla nadace 1749 fl. a 25.5 kr. Její příjem tohoto roku byl 206 fl. 28.5 kr. Počet nemajetných lidí byl 7 a o dalších 5 se starají členové obce, kde se střídají.Na panství Loketském (Elbogenje na 9045 duší, včetně 2409 v městě a 6636 na vesnicích. Dohromady tu žije 10 protestantských a 5 židovských rodin. Pro pomoc chudých je zde chudobinec v Lokti a Dolním Chodově a také nemocnice v Lokti.

V Chodově (Chodau) byl založen chudobinec vládou v r.1827. Žije zde 7 chudáků a pouze 6 z nich je podporováno vrchností.

Loketský chudobinec existoval dlouho, jak si každý pamatuje; byl důkladně vybudován v r. 1826 a na konci 1845 měla jeho nadace už 428 fl. a 41.5 kr. a 5836 fl. 43 kr. Její příjem (z podílu, členských příspěvků, výnosů k novému roku, příspěvek z městských licenčních poplatků a z různých jiných plateb, tehdy dávaly chudým lidem instituční nárok na, pokuty, daně, licenční procenta a tak dále.Ten samý rok to bylo 6 fl. z 1804 fl. 41.75 kr. Z celkové sumy bylo pak 80 chudáků podporováno denní almužnou 2. 12 kr. pro každého. Zvláště důležité bylo, že mezi přispívajícími členy byli lidé z vládního personálu , církve a vlastníci továren.Chudobinec v Dolním Chodově byl založen 22. prosince 1827 vládou a jeho nadace byla navýšená později díky příspěvkům od různých dobrodinců, zvláště od pana Josefa Edlera von Stark, pana Kleophase Marterera a pana Antona Franze. Na konci roku 1845 měla nadace 1749 fl. a 25.5 kr. Její příjem tohoto roku byl 206 fl. 28.5 kr. Počet nemajetných lidí byl 7 a o dalších 5 se starají členové obce, kde se střídají.

(Jeden zlatý - (Florin-Gulden) měl 100 krejcarů. Tyto peníze byly v Rakousku a později v Rakousko Uhersku používány do roku 1891. V té době měl kvalifikovaný zedník ze 10 hodin práce mzdu 33 až 36 krejcarů (za den) a za celý týden si tedy mohl vydělat kolem dvou zlatých. Pozn. překladatele).

Počet obyvatel v celém panství (Falkenau) Sokolov (bez ochranného pásma města Sokolov) je na 10563 lidí. Dohromady je tu i 8 protestantů (Augsburgského vyznání [luteráni]) a 12 židovských rodin. Městský chudobinec v Sokolově existuje od r. 1819 a na konci října 1845 jejích dotace byly 8011 FL. 7 2/3 KR. W.W.; tentýž rok byl příjem 675 FL. 30 KR. W.W., a tím podpořili 19 chudých lidí.

Panství Jáchymov (Joachimsthal) - Úplný počet obyvatel je 9055, z čeho 4740 žije ve městě, a 4315 v Abertamech a ve vesnicích. Chudobinec v Jáchymově, který také pokrývá zdejší vesnice, byl ustanoven v r. 1784. Hlavní zakladatelé a dobrodinci byli Johann a Barbara Püchnerovi a Jakob Florian Hahnl. Dotace na konci r. 1845 byly 6756 fl. 17 kr. a 3826 fl. 40.5 kr. Příjem v tomtéž roce byl 393 fl. 44.5 kr a 159 fl. 4.75 kr. Z to bylo podporováno 55 chudáků s 338 fl. a 48 kr.

Chudobinec v Abertamech existuje již od r. 1797, sbírky a dotace měly na konci roku 1845 hodnotu 907 fl. a 49 kr. V průběhu do 8. června 1846 tu byl dostatečný příjem 8 fl. 11 kr. Pro nedostatky v chudobinci, jsou však chudí podporováni většinou bohatých členů.

Je také známo kdy, nebo kde byla založena Občanská nemocnice v Jáchymově. Jakob Florian Hahnl je tu jmenován pouze jako spoluzakladatel. Ta byla pravděpodobně ustanovena hrabětem Šlikem. Původně to navrhovalo 12 pacientů, kteří zde přijali útulek a teplo v určené budově a týdení podporu. Dále jsou ještě další chudáci, podporováni z nadace mimo budovu. Dotace posléze dosáhla v r. 1845, 8528 fl a. 41.5 kr. a 12,500 fl. a 20.75 kr. Příjem téhož roku byl 433 fl. 12.5 kr. a 661 fl. 42 kr.. Z toho bylo podporováno 25 chudáků s 776 fl. a 32 kr.


Panství Luby (Schönbach) - Počet obyvatelstva včetně města Luby je 4.810. Společně tu žijí 4 protestantské a 6 židovských rodin. Stavba nemocnice kterou založil hrabě Julius Heinrich von Pisnitz v r. 1713 v Horních Lubech, byla nedávno přerušena a její dotace byla připsána na chudobinec. Ostatek později činil v r. 1845 17,754 fl. 13 kr. a příjem byl 1383 fl. a 1 1/4 kr. 8 chudáků dostalo podporu. Od r. 1828 má město Luby svůj vlastní chudobinec, který založilo duchovenstvo a městský soud, s finanční podporou statku který měl na konci roku 1845 příspěvky v hodnotě 2.811 fl. a 51 3/5[?] kr. a 2221 fl. a 38 3/4 kr. s ročním příjmem 117 fl. 49 kr. a 446 fl. 58 kr. Tím se pak podporuje 25 nuzných lidí.

Majetek Maria Kulm (Chlum sv. Máří). Chudobinec byl otevřen v r. 1816. Na konci r. 1845 byl jeho majetek na 2162 fl. a 17 1/2 kr., a v tentýž rok byl jeho příjem 141 fl. a 3 1/2 kr. - nemocnice byla založena v r. 1714 převorem Andreasem Sengerem a stará se o 3 penzisty. Její dotace byla na konci r. 1845 723 fl. 30 1/2 kr., s příjmem za tentýž rok 45 fl. a 39 1/2 kr.

Královské město (Eger) Cheb. Skládá se z vlastního města s 523 domy, s 6.905 obyvateli a třemi předměstími. Dvě Siechenhäuser [nemocnice pro nevyléčitelně nemocné] u sv. Kříže a u sv. Anny, tu existovaly snad od nepaměti. Nejpozději byly vybudovány v r. 1441 a říká se, že byly dokonce starší. Obě se nacházejí v městském společenství a přijímají významné dary. Jedna nemocnice od Svatého kříže vlastní až na 1.540 dojnic v místě také nazývaném Siechenhof (Nemocný dvůr) a jehož nájemce byl požádán aby vydával jisté zboží chudým. Od předešlého století byly obě nemocnice pod jednou správou. Jejich aktiva byla na konci r. 1845, 4688 fl. 11 kr. a příjem během téhož roku byl 722 fl. 43 kr., a počet chudých byl 24. Později to jsou hlavně chudáci s chronickým onemocněním a dalšími nemocemi.

Sirotčinec byl v Chebu postaven v r. 1713 - 1716 zdejším magistrátem i občanstvem a četné zbožné dary v nedávné době, ke konci roku 1845, zvýšily jeho nadaci na částku 8781 fl. 29 kr. Příjem téhož roku byl 527 fl. 35 kr. V současné době, je podporováno 7 sirotků. Spolu se součtem navíc k příjmu, městské společenství dává každoroční příspěvek 12 klafter palivového dříví, 1 Kahr (4 5/8 Měřice) žita, 48 ranců slámy a obuvnický cech daruje 10 párů bot pro sirotky. Městský chudobinec byl založen magistrátem již v r. 1785, je řízen shodně podle nového práva a počtu záruk, které se vytvořily během času zejména ze zbožných účelů a byly dány do vlastnictví zakládající nadaci spolu s majetkem 17,826 fl. 51 1/2 kr. na konci r. 1845. Její příjem během téhož roku činil 2461 fl. 50 kr. a řada chudých uživatelů měla celkem 275 lidí. Každý z nich dostal měsíční výslužné mezi 36 kr. až 1 fl. 12 kr. - to záviselo na okolnostech. Každý chudý lázeňský host, odtud nebo z ciziny, který může dokázat svoji chudobu a splnit nějaké další požadavky, je přijat do lázeňské nemocnice a je o něj postaráno až do jeho vyléčení. Počet těchto nuzáků v r. 1845 byl na 40 lidí.

Panství. Gießhübel (Kyselka) a panství Doupov - Lidové masy celého panství činí (bez ochrany města Bochov a Andělský dům) 6733 duší. Mezi nimi je 6 izraelských rodin.

V r. 1838 byl zde založen chudobinec, který měl na konci roku 1845 základních jmění 547 fl. 46l kr. a 640 fl. 12 kr. příjem byl za rok 209 fl. 28l kr. (vrchnostenská renta) a 32 fl. l kr. pro 38 chudých lidí.


Majetek Starý Hroznatov ( Alt Kinsberg) - Populace je 1.348 osob. Chudobinec byl založen v r. 1832 správou a duchovenstvem a měl dotace 305 fl. na konci roku 1845 a příjem v tomtéž roce byl 78 fl. 45 kr. Čtyři chudí dostávali podporu.Spojení s okolím je po cestě. Nejbližší pošta je v Chebu.

Královské město (Karlsbad), Karlovy Vary. Počet obyvatel je celkem na 4.401, 3395 ve městě a 1006 v okolních vesnicích. Dohromady je tu na 12 protestantských rodin. Chudí a nemocní, nejen pouze místní ale také cizinci, jsou dobře zaopatřeni u 5 městských sociálních ústavů.

Chudobinec byl založen již v r. 1785 magistrátem a reorganizován v r. 1835 shodně s novým nařízením, měl dotace 5.270 zl. a 33 1/2 kr. a 357 zl. 18 1/4 kr., které platí hotově na konci r. 1845. Příjem tohoto roku na kapitálové účasti, daně, procenta, dobrovolné příspěvky z cestovního ruchu etc. se rovnají 2.666 zl a 1/2 kr. Z nuzáků podporovaných almužnou je to 128 lidí.

Nehledě na podporu pro chudé, z výše uvedených úřadů, je zde dobročinný základ nezávislého účetnictví. Učitel francouzštiny Ignaz Lösch, který zemřel 23. listopadu 1823 v Karlsbadu, jmenoval ve své poslední vůli, s datem od 12. měsíce, chudobinec jako hlavního dědice svého naprostého vlastnictví. Na konci r. 1845, měla tato nadace základ 9. 300 zl. 37 kr. Stav hotovosti byl 336 zl. 37 kr. Příjem téhož roku pro je 323 zl. 37 kr.

Nemocnice Svatého ducha pro chudý lid, byla původně založena již v r. 1531 hrabětem Albrechtem von Schlick, který stavěl nemocnice pro chudé a choré lidi a další těžce nemocné. Nemocniční nadace byla ustanovena na konci r. 1845 a bylo do ní vloženo 9.305 zl. 53 kr. v hotovosti 468 zl. a 44 1/4 kr. a příjem toho roku z kapitálové účasti a pronájmu byl šilink z nemovitého majetku, což bylo 894 zl. a 22 1/2 kr. pro 9. zdejších uživatelů (3 muže a 6 žen), kteří tu mají v současné době volnou místnost a teplo, doktorskou péči v případě onemocnění, předměty osobní hygieny a kojeneckou péči a k tomu poplatek 46 zl.. na životní náklady. Potom ještě dalších 7 chudáků ("Herbergsgenossen") - bez přístřeší, také získá volný pobyt v nemocnici, ale pouze obdrží obvyklou almužnu z chudobince. To vše pod patronací magistrátu.

Pro cizí chudé zde existuje řádná lázeňská nemocnice, kterou založil císařský Ruský senátor hrabě Ilinský, když na ní přispěl 1000 zl. v r. 1798 a jeho poslední císařské veličenstvo Franz I. sumou 5000 zl. v r. 1804, stejně jako dar Posthof (Poštovní dvůr) společně s veškerým majetkem k němu náležící. Brzo se základ rozrostl od různých značných dárců tak, že v r. 1806 začala výstavba nemocnice přiléhající na skalní stěnu Bernardsfelsen, (Bernardova skála) na levém břehu řeky Teplé a která započala pod vedením lázeňského lékaře doktora Bernarda Mitterbachera. Za pomoci pozdějších šlechetných darů to bylo dokončeno v několika letech. V létě r. 1812 už bylo možno přijmout první chudé návštěvníky v počtu 84 lidí, do nové nemocnice. Z darů tohoto ústavu , jehož nynějším direktorem je lázeňský lékař doktor Josef Wagner, zbylo na konci r.1845 13,700 zl.. a tentýž roční příjem byl 1660 zl. 25kr. V řadě přijatých a léčených pacientů bylo na 176 (123 mužských a 53 osob ženského pohlaví).“
Tolik topografie "Kingdom of Bohemia", J. G. Sommera r.1847.

Sestavil L.F.Nykl.

Zpet na hlavni stranku